07 februari 2019

De gerechtsdeurwaarder: uw informatiebron

Ingevolge de oprukkende digitalisering en uitbreiding van informatiekanalen geven wij u hierbij graag een overzicht van de informatie-mogelijkheden die wij als kantoor ter beschikking stellen.

 1. Rijksregisteropzoeking
  In eerste instantie kunnen wij voor u - na het verkrijgen van een opdracht - een opzoeking verrichten in het rijksregister. Zo kan worden nagekeken of debiteur in België is gedomicilieerd, kan uit de adreshistoriek worden afgeleid of debiteur al dan niet standvastig is en kan o.m. ook een mogelijke bewindvoerder worden achterhaald.
 2. Onroerend bezit
  Op het kantoor van de rechtszekerheid kan worden nagekeken of de debiteur beschikt over onroerend bezit in België.
 3. Opzoeking RVA
  Nakijken of debiteur gerechtigd is op werkloosheidssteun.
 4. Opzoeking RSZ
  Nakijken of debiteur een dossier heeft als werknemer bij de RSZ.
 5. Opzoeking DIV
  Nakijken of debiteur een kentekenplaat op zijn naam heeft geregistreerd.
 6. Nazicht Centraal Bestand van Berichten
  Nakijken welke geregistreerde schuldeisers zich hebben gemeld.
 7. Nazicht Graydon
  Nakijken bij rechtspersonen/ondernemingen.
 8. CRH
  Nakijken onder welk huwelijksvermogensstelsel debiteur is getrouwd ten einde de mogelijkheden tot uitvoering ten aanzien van de echtgenoot/echtgenote te kunnen inschatten.
 9. Nakijken in de eigen database
  Ons kantoor kan putten uit een bestand van tienduizenden personen ten einde de solvabiliteit te kunnen inschatten.
 10. Nakijken Pandregister
  Nazicht welke inschrijvingen werden genomen in het Pandregister.
 11. Nazicht ziekte- en invaliditeitsuitkering
 12. Nazicht pensioen
 13. Nazicht KBO (ook voor nazicht syndicus van de VME)

Hieronder vindt u het handig alfabetisch overzicht van de verschillende informatiekanalen, in welke stand van de procedure wij deze voor u kunnen nakijken, de wachttijd en de kostprijs.

Een combinatie van RSZ / RVA / ziekte- en invaliditeitsuitkering / pensioen / KSZ geeft een verminderde kost;

dit geldt ook voor ‘gekend uit dossiers’ met een ander nazicht.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace