01 februari 2019

Wet van 14 oktober 2018

Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.

De wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen brengt een aantal praktische wijzigingen met zich mee waarop wij graag de aandacht vestigen.

In eerste instantie worden de bedragen van de verschuldigde rolrechten gewijzigd:

Aan te stippen valt dat de rechter in zijn beslissing zal oordelen welke partij veroordeeld wordt tot betaling van de rolrechten. De beslissing van de rechtbank is op dit punt niet vatbaar voor enig rechtsmiddel. Het recht is slechts opeisbaar op de datum van veroordeling of vanaf de datum van de doorhaling of weglating.

Bijgevolg dienen de rolrechten niet langer betaald te worden op het moment van de rolstelling.

Het bekomen van een expeditie van een rechterlijke beslissing wordt vrijgesteld van vergoeding.

Verder dient in elke gedinginleidende akte voortaan het rijksregister- en ondernemingsnummer van de verzoeker te worden vermeld. Gelieve hiermee rekening te houden en in uw ontwerpen van dagvaarding steeds in de mate van het mogelijke het rijksregister- of ondernemingsnummer te vermelden.

De nieuwe wetgeving wordt van kracht vanaf 01/02/2019.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace