14 maart 2023

Phishing mails

Momenteel circuleren er phishing mails in naam van Agerant.

Momenteel circuleren er phishing mails in naam van Agerant met een aanmaning tot het dringend betalen van een openstaande schuld (oa. "afvalstoffenheffing en rioolbelasting").  De valse mail dringt erop aan het verschuldigde bedrag binnen 15 dagen te betalen, met vermelding van extra kosten bij het niet tijdig betalen.

Deze mails zijn niet afkomstig van Agerant en vermelden ook foutieve telefoon en rekeningnummers (oa. BE03 9741 1885 1584 ).  We raden dan ook aan om bij twijfel contact op te nemen met onze medewerkers.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace