17 juni 2020

Het einde van de uitvoeringsmoratoria

De tot vandaag lopende uitvoeringsmoratoria ten aanzien van particulieren en ondernemingen worden niet verlengd. In de commissie Justitie van gisteren werd dit ten dele gemotiveerd door te verwijzen naar de verantwoordelijkheidszin van de gerechtsdeurwaarders. De in de wet aan de gerechtsdeurwaarders toegeschreven rol van bemiddelaar zal zijn maximale invulling moeten krijgen. De uitdaging zal nog meer dan anders liggen in het verzoenen van de belangen van schuldenaar, schuldeiser en maatschappij, een heilige drievuldigheid.

De opstart kondigt zich derhalve uitdagend aan, te meer dat we ons als gerechtsdeurwaarders zullen geconfronteerd zullen zien met een aantal praktische problemen, o.m. tot het bekomen van politiebijstand. Alleszins zullen wij het uiterste doen om in de ons toevertrouwde dossiers binnen de kortst mogelijke termijn tot een oplossing te komen.

U zal er wel rekening mee willen houden dat gerechtelijke uitdrijvingen nog verboden zijn tot en met 17 juli 2020.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace