16 maart 2020

Nieuwsbericht i.v.m. Coronavirus

Waarde meester,
Waarde confrater,
Geachte mevrouw, mijnheer,

Als kantoor hebben wij inmiddels de nodige stappen ondernomen om onze medewerkers maximaal te beschermen tegen het coronavirus. Handschoenen, handgels, het houden van de nodige afstand, betalingen ontvangen bij voorkeur met betaalkaart enz.

Behoudens de interne maatregelen tegenover het personeel zijn wij ook genoodzaakt ons invorderingsbeleid aan te passen, enerzijds door de maatregelen van derden, anderzijds omdat wij er ons van bewust zijn dat de actualiteit terecht vereist dat wij ons maximaal sociaal opstellen.

Voor wat betreft de inleidingen: de eerste voorzitter van het hof van beroep Antwerpen deelde ons mee, in overleg met het college van hoven en rechtbanken, dat aan de gerechtsdeurwaarders wordt gevraagd om zo min mogelijk zaken in te leiden vóór 19 april. Dringende zaken kunnen nog wel, in het bijzonder burgerlijk kort geding en beslagzaken. Voor de vredegerechten kunnen we pas na 1 mei inleiden.

Voor wat betreft gerechtelijke uitvoeringen: vandaag krijgen wij signalen dat de politiebijstand bij roerende beslagen wordt teruggeschroefd. Dit zal om evidente redenen zijn weerslag hebben op de beslagronden.

Verder werd de veilingzaal van gerechtsdeurwaarders ook gesloten, zodat fysieke openbare verkopen niet langer kunnen plaatsvinden. Ook dat zal gevolgen hebben voor vastgestelde en nog vast te stellen verkoopdagen.

Alleszins hebben wij als kantoor besloten, behoudens uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever, de gerechtelijke uitvoeringen tegen onder meer zwaar getroffen sectoren (met name horeca) met de nodige omzichtigheid te benaderen. De medewerkers werden in die zin ook geïnstrueerd.

Wij durven te hopen op uw begrip.

AGERANT GERECHTSDEURWAARDERS

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace