Wat moet ik doen wanneer ik een aanmaningsbrief van een gerechtsdeurwaarder ontvang?

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  • U moet inderdaad nog een rekening betalen en u kan die betalen. In dit geval betaalt u de verschuldigde som zo vlug als mogelijk op de rekening van de gerechtsdeurwaarder om verdere stappen te vermijden en de kosten voor u zoveel mogelijk te beperken.
  • U moet inderdaad nog een rekening betalen, maar u kan de volledige som niet in één keer betalen. In dat geval neemt u het best zo vlug mogelijk contact op met het kantoor van de betrokken gerechtsdeurwaarder om een eventueel afbetalingsplan af te spreken en aldus verdere stappen te vermijden.
  • U meent dat u de som niet hoeft te betalen. In dat geval zijn er twee situaties mogelijk.
    1. Er is nog geen uitvoerbare titel. Indien u denkt dat uw zaak sterk genoeg is om in voorkomend geval door de rechter in uw voordeel beslecht te worden, kan u best de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeiser onmiddellijk schriftelijk informeren dat u de schuld protesteert. Uw schuldeiser zal vervolgens beslissen of hij de zaak laat voor wat ze is, of ze voor de rechter brengt. De kosten van de procedure zijn voor de verliezende partij.
    2. Er is een uitvoerbare titel (vonnis, dwangbevel, …). Indien u niet vrijwillig betaalt, loopt u een reëel risico dat de schuld gedwongen wordt ingevorderd (beslag, openbare verkoop). De aanzienlijke kosten van elke stap die in het kader van de gedwongen uitvoering wordt gezet, zijn dan voor u. Het is dan ook sterk aangeraden te vermijden dat het zover komt.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace