Wat is een ‘uitvoerbare titel’?

Een uitvoerbare titel is de benaming voor een akte opgesteld door een openbaar ambtenaar en die toelaat om een andere partij te dwingen iets te doen of te laten, goedschiks of kwaadschiks. Concreet kan het gaan om één van de volgende stukken:

  • een vonnis;
  • een dwangbevel / dwangschrift;
  • een authentieke akte;

Deze geven uiting aan een vorderingsrecht van de schuldeiser. Mits zij voorzien zijn van het formulier van tenuitvoerlegging, bieden zij de mogelijkheid tot gedwongen uitvoering.

Deze titel dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om uitvoerbaar te zijn. Er wordt vereist dat ze vaststaand, zeker, voldoende bepaalbaar en actueel is. Concreet houdt dit onder meer in dat de rechten en verplichtingen van de partijen voldoende precies omschreven moeten zijn.

Dergelijke titel is een noodzakelijke voorwaarde om de gerechtelijke invordering tegen een persoon op te starten. De tenuitvoerlegging kan bovendien slechts plaatsvinden na betekening va de betreffende titel aan de betrokken schuldenaar.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace