Wat is de collectieve dimensie van een beslag? Anders gesteld: in het kader van een uitvoeringsprocedure, is de oorspronkelijke schuld volledig betaald. Waarom stopt de gerechtsdeurwaarder zijn tussenkomst niet?

Wanneer een beslagmaatregel wordt uitgevoerd, moet de gerechtsdeurwaarder een ontwerp van verdeling opstellen. De gerechtsdeurwaarder heeft in dit kader de wettelijke plicht om de fiscus, de sociale zekerheid en eventuele andere gekende schuldeisers op te sporen. Dit is het gevolg van de zogenaamde ‘de collectieve dimensie’van een beslag. Een beslag strekt dus niet enkel tot zekerheid van één schuldeiser, doch wel van alle verzetdoende schuldeisers, en de opbrengst ervan zal moeten verdeeld worden volgens de bestaande voorrechten. Het is dan ook mogelijk dat een loonbeslag blijft doorgaan, ook al werd reeds betaald ter waarde van één bepaalde schuldvordering.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace