Mag de gerechtsdeurwaarder binnenkomen, ook als ik niet thuis ben of hem de toegang weiger? Is het werkelijk nodig de assistentie van de politie in te roepen?

Op voorwaarde dat de gerechtsdeurwaarder beschikt over een uitvoerbare titel, heeft hij het recht om binnen te komen, desnoods tegen uw wil. Zonder aanwezigheid van een politieagent mag hij de toegang tot uw woning niet forceren (art. 1504 Ger.W.). Om de sloten te openen, zal hij tevens een slotenmaker inschakelen. De kosten hiervan, evenals van de eventuele herstellingen, zijn voor de beslagen persoon.

Hij heeft ook het recht om gesloten meubels open te maken om de inhoud ervan in beslag te kunnen nemen (art. 1505 en 1507 Ger.W.).

De gerechtsdeurwaarder moet er wel voor zorgen dat hij geen onnodige schade aanricht en de woning veilig achterlaat. Hoe dit principe zich in de praktijk vertaalt, hangt af van de specifieke situatie. In geval van betwisting kan de beslagrechter oordelen over de rechtmatigheid van de handelingen van de gerechtsdeurwaarder.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace