Loonbeslag: er is beslag gelegd op mijn loon of vervangingsinkomen. Kan dat zomaar?

Indien u niet vrijwillig betaalt en de gedwongen uitvoering van een vonnis of dwangbevel wordt verder gezet, kan er loonbeslag worden gelegd. Hiertoe zal u eerst een betalingsbevel ontvangen, doch dit vermeldt niet per se welk soort beslag zal worden gelegd. Indien u dit negeert, zijn geen verdere expliciete verwittigingen noodzakelijk – ook al kan de gerechtsdeurwaarder ervoor kiezen u nog eerst een aanmaning te versturen. U was immers op de hoogte van uw plicht te betalen, doch heeft nagelaten dit tijdig te doen.

Weliswaar dient rekening te worden gehouden met de onbeslagbare gedeelten van het inkomen. De beschermde bedragen kunnen niet worden ingevorderd, behoudens voor onderhoudsschulden, die er dus voor kunnen zorgen dat het gehele inkomen alsnog in beslag wordt genomen. Een overzicht van deze beschermde bedragen vindt u hier

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace