Kan ik een gerechtsdeurwaarder vragen een proces-verbaal van vaststelling op te maken?

Het artikel 519, §1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de gerechtsdeurwaarders tot vaststellingen van zuiver materiële feiten op verzoek van particulieren kunnen overgaan. Er zijn talrijke voorbeelden.

Een gerechtsdeurwaarder kan een plaatsbeschrijving van een appartement opmaken. Hij kan ook de vordering van bouwwerken of de schade als gevolg van weersomstandigheden vaststellen. Verder kan hij bijvoorbeeld ook vaststellingen maken met betrekking tot een website, een sms en zelfs – onder bepaalde omstandigheden – een telefoongesprek.

Er wordt een bijzondere bewijskracht (de zogeheten authentieke kracht) toegekend aan de beschrijving van alles wat de gerechtsdeurwaarder “zintuiglijk kan waarnemen”. Hij moet streven naar complete objectiviteit in wat hij vaststelt. Hij dient zich te onthouden van elke juridische kwalificatie van het vastgestelde, evenals van de mogelijke juridische consequenties.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace