Kan de gerechtsdeurwaarder die bij mij langs komt voor een roerend beslag om het even welke meubelen in beslag nemen? Wat kan ik doen indien hij onbeslagbare goederen opschrijft?

In principe staat een persoon met zijn volledige vermogen in voor de voldoening van zijn schulden, waardoor de gerechtsdeurwaarder vrij kan kiezen welke goederen hij wil in beslag nemen. Evenwel voorziet de wetgever dat bepaalde goederen niet in beslag kunnen worden genomen. Deze ‘onbeslagbaarheid’ kan voortvloeien uit de wet, uit de aard van de goederen of uit het feit dat de goederen strikt verbonden zijn met de persoon van de schuldenaar.

Niet voor beslag vatbare goederen zijn bijvoorbeeld:

  1. De goederen opgesomd in art. 1408 Ger. W. en die de redelijke leefomstandigheden waarborgen;
  • bijv.:het bed (of de bedden), de kleren, een wasmachine en strijkijzer, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een kooktoestel, een koelkast, de voorwerpen die worden gebruikt door de kinderen (hobby's, studies en beroepsopleidingen) ten laste die onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en producten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap voor het onderhoud van de tuin, de voorwerpen voor de uitoefening van de eredienst... 

    In het kader hiervan werd door de wetgever voorzien dat de beslagen persoon zijn opmerkingen kan laten noteren in het proces-verbaal van beslag, en dit uiterlijk binnen de vijf dagen na de beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder dient hier gevolg aan te geven. De beslagrechter dient zich vervolgens uit te spreken over de zaak (art. 1408, §3 Ger.W.).

  • Goederen die geen verkoopswaarde hebben en dus nutteloos zijn voor de schuldeiser;
  • bijv:, foto’s, familieherinneringen, ...
  • Goederen die onvervreemdbaar zijn omdat ze zo nauw vasthangen aan de persoon van de schuldenaar;
  • bijv : tand- of oorprothese
  • Goederen die door bijzondere wetten onbeslagbaar zijn verklaard.
  • bijv. het inkomen en loon van een minderjarige, het inkomen van gedetineerden uit hun gevangenisarbeid...

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace