Ik heb mijn auto nodig voor mijn werk, maar er is beslag op gelegd. Mag dit? Wat nu?

Een wagen is op zich geen onbeslagbaar goed. Slechts hoogst uitzonderlijk zal de beslagrechter aanvaarden dat een wagen onbeslagbaar is.

U kan de auto weliswaar nog gebruiken tussen het ogenblik van beslag (“opschrijven van de goederen”) en het ogenblik van ophaling, maar u moet er zorgvuldig mee omgaan – als een zogenaamd ‘goed huisvader’. Bovendien kan u de auto niet meer veranderen (in waarde verminderen) of bijvoorbeeld verkopen.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace