Ik bevond me in een procedure van collectieve schuldenregeling (CSR). Hoewel deze intussen is afgelopen, krijg ik nog steeds geen toegang tot de kansspelinrichtingen.

Een persoon die zich in een procedure van collectieve schuldenregeling bevindt, moet wettelijk de toegang ontzegd worden tot de kansspelinrichtingen. Hiervoor staat de Kansspelcommissie in die moet zorgen dat deze personen geweigerd worden. Een bericht van CSR wordt neergelegd in het Centraal Bestand van Berichten van beslag e.a. wanneer de arbeidsrechtbank de CSR toekent. Deze informatie wordt dagelijks automatisch overgemaakt aan de Kansspelcommissie die op basis hiervan personen de toegang zal weigeren tot de kansspelinrichtingen.

Het bericht wordt geschrapt wanneer deze procedure is afgelopen. Deze schrapping werd voorheen uitgevoerd door de griffie van de arbeidsrechtbank. Sinds 1 september 2013 is deze bevoegdheid echter exclusief toegekend aan de schuldbemiddelaar. Deze kan de berichten van de personen waarvoor hij schuldbemiddelaar is, schrappen. Hij is ook de enige persoon die dit kan doen. U dient dus met hem contact op te nemen en hem vragen het bericht te schrappen. Hiertoe dient zowel de datum als de reden van schrapping op het bericht te zijn ingevuld.

Maximaal 24 uur na de schrapping van het betreffende bericht in het Centraal Bestand zal u niet langer beschouwd worden als een persoon in collectieve schuldenregelingen en zou u opnieuw toegang moeten hebben tot de kansspelinrichtingen.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace