Er staat een persoon op mijn adres ingeschreven, maar die persoon is daar niet meer aanwezig. Er werd daardoor bij mij beslag gelegd.

De gerechtsdeurwaarder zal beslag leggen op de goederen aanwezig op de woon- -of verblijfplaats van de schuldenaar. Hij zal zich daartoe baseren op een inlichting uit het Rijksregister. Uw bewering dat die persoon er niet langer woont, kan op dat ogenblik door hem niet objectief geverifieerd worden. Hij kan dus het zekere voor het onzekere nemen om de belangen van de schuldeiser te beschermen, en alsnog beslag leggen.

U zal een revindicatievordering moeten instellen bij de beslagrechter om uw beslagen goederen te recupereren. Hiervoor is het nodig om de situatie m.b.t. de woon- of verblijfplaats recht te zetten.

Hiertoe moet een ambtelijke schrappingprocedure opgestart worden. Meer informatie kan u inwinnen bij uw gemeente.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace